Biyoçeşitlilik, ekosistem ve insanların sağlıklı var oluşunun temelini oluşturup; doğanın var olması ve sürdürülebilir kalkınma zincirinin en elzem halkasını oluşturmaktadır. Bu halkanın devam edebilmesi ancak çevre şartlarının geliştirilebilmesi ile mümkündür. Doğanın bize sunduğu bu eşsiz her bir habitatı tahripten kurtarıp yeniden doğaya kazandırmak Dünya’ya kalıcı bir iz bırakmanın en güzel yoludur. Bu çalışma ile Çatalca bölgesinde bulunan Muratbey Kalker Ocağı’nı tür ve ekosistem çeşitliliği yönünden geliştirme, habitatta bulunan canlı sayısını arttırma, yaşanabilir bir alan haline getirme, çeşitliliğin sürekliliğini sağlama, zinciri koparmak değil; zincirin halkası olma hedeflenmiştir.

WE ARE A PART OF NATURE

We are progressing step by step

En savoir plus
17aoû

MATERİAL PROCUREMENT FOR BEAUTİFY THE NATURE.

We have started preparingour kit.Our work shaped up and it became progressively more exciting to do :)

En savoir plus
11aoû

MATERİAL PROCUREMENT FOR BEAUTİFY THE NATURE.

We have started preparingour kit.Our work shaped up and it became progressively more exciting to do :)

En savoir plus
11aoû

Material procurement for beautify the nature.

We have started preparingour kit.Our work shaped up and it became progressively more exciting to do :)

En savoir plus
11aoû

Meeting with the Land :)

We took precaution and we met with the land.

En savoir plus
22juil

Our logo gave meaning to our study

We have stolen from nature enough !

En savoir plus
18juil
09juil
05juin

We are living for nature !

 It is important to know execution area

En savoir plus
05juin

We are living for nature !

 It is important to know execution area

En savoir plus
22mai

Everything For Nature !

Plans start for biodiversity !! The time that unite for nature..

En savoir plus
09mai